สถานีฯ ภายในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ เวียดนาม
WHAIZ NGHE AN,VIETNAM

Online monitoring report to 2024-02-29 10:00

Parameter
SO2 (ppm)
NO2 (ppm)
PM10 (ug/m3)
Standard limit
0.3
0.17
120
Measurement Data
-
0.8374
2.17
CAL - Calibration ND - Not Detectable Error
Normal Over 80% Of Standard Over Standard

Continuous air quality monitoring

All Parameter
Parameter

SO2 (PPM)

Sulphur Dioxide It is a colorless gas colorless to slightly yellow gas, has taste and smell at high concentration, dissolves in water easily. Health effects to irritate the eyes, skins and respiratory system. Chronic bronchitis is a long-term condition. (STD 0.3 PPM).

NO2 (PPM)

Nitrogen Dioxide It is a colorless and odorless gas. Interact slightly with water. Health effects to visibility system and people with asthma or human respiratory system. (STD 0.17 PPM).

PM10 (ug/m3)

Particles with a diameter of 10 micrometers or smaller PM10 effects to health when inhaled, they can accumulate in the respiratory tract. (STD 120 ug / m3)
SO2
Parameter SO2

Standard limit 1 hr. avg. (ppm)
0.3

Measurement Data (ppm)
2024-02-29 10:00
-

Level of measurement Data
-
Measurement Data
Standard limit
NO2
Parameter NO2

Standard limit 1 hr. avg. (ppm)
0.17

Measurement Data (ppm)
2024-02-29 10:00
0.8374

Level of measurement Data
Over Standard
Measurement Data
Standard limit
PM10
Parameter PM10

Standard limit 24 hr. avg. (ug/m3)
120

Measurement Data 1 hr.avg. (ug/m3)
2024-02-29 10:00
2.17

Level of measurement Data
Normal
Measurement Data
Standard limit

air.wha-industrialestate.com

WHA-
INDUSTRIALESTATE
WHA!
Online Air Quality
Monitoring Report
Contact us!